ဦးဝင်းမြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အတည်ပြု

ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစု အဖွဲ့က ရွေးချယ်တင်မြှောက် ထားသည့် ဦးဝင်းမြင့် (တာမွေမဲဆန္ဒနယ်) သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိကြောင်း
— Read on burma.irrawaddy.com/news/2018/03/26/154932.html