ကြက်ဆူစိုက်ရန် တစ်ဧကကျပ်တစ်ရာဖြင့် ဧကသုံးထောင်ကျော်ကို တင်ဝင်းထွန်းကုမ္ပဏီသို့ နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းထားမှု ဖျက်သိမ်းရန်လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေး | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

ကနီမြို့နယ်တွင် တင် ဝင်းထွန်းကုမ္ပဏီက ကြက်ဆူပင် စိုက်ပျိုးရန် တစ်ဧကကျပ် တစ်ရာ နှုန်းဖြင့် ဧက ၃,၂၀၀ ကိုနှစ် ၃၀ မြေငှားလုပ်ကိုင်ခွင့် ဖျက်သိမ်းရန် အဆို လက်ခံဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းက ပြောသည်။

Source: ကြက်ဆူစိုက်ရန် တစ်ဧကကျပ်တစ်ရာဖြင့် ဧကသုံးထောင်ကျော်ကို တင်ဝင်းထွန်းကုမ္ပဏီသို့ နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းထားမှု ဖျက်သိမ်းရန်လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေး | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ