ဌာနများတွင် ဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကို လျှော့ချရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက်ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲ ဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး | The Myanmar Times

အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများတွင် ပိုလျှံဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကိုလျှော့ချပစ်ရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက် ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချ သင့်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၅ မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်က စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည်။
— Read on myanmar.mmtimes.com/news/114928.html