နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် အဆို လွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

နိုင်ငံပိုင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး စီမံချက်နှင့် မဟာဗျူဟာတစ် ရပ် ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ရန် အစိုးရအား တိုက်တွန်းသည့် အဆိုကို စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုသည်။
— Read on www.7daydaily.com/story/136241