အမျိုးသားလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ

တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဒေါ်ရှီလာနန်တောင်(ခ) အမ်နန်တောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကချင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးစောစိန်ထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဂ) ဦးစောဘီစံသိန်းမြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဃ) ဦးငွန်ဟေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ချင်းပြည်နယ်  
(င) ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ကချင်ပြည်နယ်  
(စ) ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁ )၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဆ) ဦးလှဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄ )၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဦးခင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂ )၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဈ) ဒေါ်သီရိရတနာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ည) ဦးမောင်ကျော်ဇံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉ )၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဋ) ဦးစိုင်းစံအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဌ) ဒေါ်မမလေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဍ) ဦးနိုင်သီဟ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ဎ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်စိုး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဦးခွန်သိန်းဖေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။