အမျိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ

တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ ကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဦးဘမျိုးသိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးနောင်နဂျာတန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကချင်ပြည်နယ်
(ဂ) ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကယားပြည်နယ်
(ဃ) ဒေါ်နော်ဆာမူထူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်
(င) ဦးသက်နိုင်စိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
(စ) ဦးကျော်ဆွေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(ဆ) ဦးစိုးအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(ဇ) ဦးတက်ထွန်းအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
(ဈ) ဦးစိုင်းလုံစံခတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇ )၊ ရှမ်းပြည်နယ်
(ည) ဦးခင်ဇော်ဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃ )၊ မွန်ပြည်နယ်
(ဋ) ဦးအောင်မျိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
(ဌ) ဦးလင်းတင်ဋ္ဌေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ မွန်ပြည်နယ်
(ဍ) မန်းတိုးရွှေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
(ဎ) ဗိုလ်မှူးကြီးလှဝင်းအောင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
(ဏ) ဦးစိုးဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။