အမျိုးသားလွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ

ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဒေါ်နော်မြစေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကယားပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးမာန်လောမောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ချင်းပြည်နယ်  
(ဂ) ဦးစိုင်းသန်းနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဃ) ဦးဇယ်ခေါင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကချင်ပြည်နယ်  
(င) ဦးထွန်းလင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(စ) ဦးကျော်သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ဆ) ဦးအေးချို မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဒေါ်သန်းသန်းအေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဈ) ဦးချစ်ထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ည) ဦးဝေစိန်အောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဋ) ဦးအေးဗိုလ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
(ဌ) ဦးထိန်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဍ) ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခင်ဇော် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဎ) ဦးကျော်တုတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။