အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ

ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဦးကျော်ထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါက်တာခင်မကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ကချင်ပြည်နယ်  
(ဂ) ဦးစိုင်းပန်ဖ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဃ) ဒေါ်နန်းမိုးမိုးထွေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(င) ဦးကျင့်ခန့်ပေါင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ချင်းပြည်နယ်  
(စ) ဦးမင်းနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ဆ) ဦးလှဆန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဦးဥက္ကာမင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဈ) ဒေါက်တာဦးကြွယ်ကြွယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ည) ဦးစိုင်းသီဟ(ခ) မောင်တူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ဋ) ဦးကျော်သန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဌ) ဦးကြည်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဍ) ဒေါ်အိအိပြုံး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဎ) ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထိုက်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဦးဇော်မင်းလတ် (ခ) ဦးကိုလတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။