အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ

ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဦးဆန်းမြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးဝင်းကြိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဂ) ဦးဌေးဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
(ဃ) ဦးအေးဗိုလ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
(င) ဦးမင်းဆွေနိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကချင်ပြည်နယ်  
(စ) ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဆ) ဦးဝင်းအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဦးကျော်တုတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဈ) ဦးပြူးလွင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ည) ဒေါ်နန်းနီနီအေး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဋ) ဦးဝေစိန်အောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဌ) ဦးခင်မျိုးဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဍ) ဦးစိုင်းလုံစံခတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဎ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုဝင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဦးလှမြင့်(ခ) ဦးလှမြင့်သန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။