အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဒေါက်တာမြသောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးကျော်သန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈ )၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဂ) ဦးစောယှားဖောင်အွာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဃ) ဒေါက်တာတင်တင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
(င) ဦးကျော်ကျော်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈ )၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(စ) ဒေါ်မေသန်းနွဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁ )၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဆ) ဦးကျော်နိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဦးအေးမင်းဟန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁ )၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ဈ) ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ချစ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈ )၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
(ည) ဦးတင်ဝေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဋ) ဦးဝင်းမောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဌ) ဦးမောင်မောင်ဆွေ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဍ) ဦးညီစိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဎ) ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဆွေ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဒေါ်နော်လှလှစိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။