အငြင်းပွားနေသော အခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ကို ပြင်ဆင်၊ တစ်လကျပ်ငါးသိန်းအထက်ရသူများ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရန် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတင်ပြ | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

၂၀၁၈ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝင်ငွေခွန်နှင့် ပုဒ်မ ၂၅ ပါ စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေခွန်အပေါ် ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားများကို ပြင်ဆင်သင့် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီအစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
— Read on www.7daydaily.com/story/121530