သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို ထောင်တသက်ချမှတ်မည့် ဥပဒေကြမ်းထုတ်ပြန်

မသန်စွမ်းသူနှင့် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးများအပေါ် မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူအား ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀(သို့) ထောင်တသက်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ရေး ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ထုတ်ပြန်ထားပြီး မကြာမီလွှတ်တော်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုဥပဒေကြမ်းတွင် ပုဒ်မ ၁၆ အနေဖြင့် ထောင်တသက်ပြစ်ဒဏ်အား အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌သာ အသက်သေဆုံးသည် အထိ ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ဟု တိကျစွာ ပြဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

Source: သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို ထောင်တသက်ချမှတ်မည့် ဥပဒေကြမ်းထုတ်ပြန်