ပုဂ္ဂလိကအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီများက Infrastructure နှင့် လိုင်းများငှားရမ်းခအား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်မှုမရှိသည့် အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ထောက်ပြမှ အရေးယူခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှ တိတိကျကျ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဟု ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ မှတ်ချက်ပြု – Eleven Media Group

Source: ပုဂ္ဂလိကအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီများက Infrastructure နှင့် လိုင်းများငှားရမ်းခအား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်မှုမရှိသည့် အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ထောက်ပြမှ အရေးယူခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှ တိတိကျကျ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဟု ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ မှတ်ချက်ပြု – Eleven Media Group