လွှတ်တော် ဆေးသုတ်စရိတ်ကွာဟမှု ဆောက်လုပ်ရေးအရာရှိတချို့ အရေးယူခံရ

နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက် အအုံများ၏ ကျွန်းတံခါးများ၊ ကျွန်းဘောင်များကို ပေါ်လစ်တင် ဆေးသုတ်ရာ၌ ကုန်ကျသည့် အသုံးစရိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရေးကော်မတီတရပ်ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပုံမှန်ထက် ၃ ဆပိုမိုကုန်ကျနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ ပြီးနောက် သက်ဆိုင်သူ အစိုးရ ဆောက်လုပ်ရေး အရာရှိတချို့ အရေးယူခံရကြောင်း သိရသည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လွှတ်တော်အဆောက် အအုံများ အရောင်တင် စရိတ် (ပေါ်လစ်တင်ခြင်း) ကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၈၀၀ ကုန်ကျခဲ့ကြောင်း စာရင်းတင်ပြမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ အမှန်တကယ်တွင် ၄ ပုံတပုံသာ ကုန်ကျသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို လွှတ်တော်က စိစစ်ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့ရသည်။

Source: လွှတ်တော် ဆေးသုတ်စရိတ်ကွာဟမှု ဆောက်လုပ်ရေးအရာရှိတချို့ အရေးယူခံရ