တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင်ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်း တို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နေပြည်တော်၌ သြဂုတ် ၂၉…

Source: တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group