နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းအများစု အရှုံးပေါ်နေခြင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေမှုကြောင့်ဟု ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပြော | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

 နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း အများစု အရှုံးပေါ်နေခြင်းမှာ  ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲနေခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံမှားယွင်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ် ကြောင်း ယမန်နေ့ပြည်သူ့လွှတ် တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ် သက်သက်ခိုင်ကထောက်ပြပြော ဆိုသည်။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြိုင် ဆိုင်မှုစွမ်းအား ကျဆင်းနေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစရိတ်များ   တိုးမြင့်လာခြင်းကြောင့် အ မြတ်အစွန်းရရှိနိုင်စွမ်း ကျဆင်း နေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

Source: နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းအများစု အရှုံးပေါ်နေခြင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေမှုကြောင့်ဟု ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပြော | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ