တံတားအရည်အသွေးထိမ်ချန်စစ်ဆေးပါက ထောင်ခုနစ်နှစ်နှင့်အထက် ချမှတ်နိုင်ပြီး တန်ဖိုးနှစ်ဆပေးလျော်စေမည့်အချက်ပါဝင်သော ဥပဒေကို လွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

တံတားႀကီးမ်ား ကုိ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေလ်ာ့နည္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ ေဆးရာတြင္ သိလ်က္ျဖင့္တမင္ ထိမ္ခ်န္ပါက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ခ်မွတ္မည့္အျပင္ တံ တားႀကီးဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖုိး၏ႏွစ္ဆကုိ ေပးေလ်ာ္ေစရ မည့္ တံတားႀကီးမ်ားဥပေဒၾကမ္း ကုိ ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တံတားႀကီးမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ျပဳႏုိင္မည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၈ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ေဆာက္လုပ္ ေရး ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း ခဲ့သည္။

Source: တံတားအရည်အသွေးထိမ်ချန်စစ်ဆေးပါက ထောင်ခုနစ်နှစ်နှင့်အထက် ချမှတ်နိုင်ပြီး တန်ဖိုးနှစ်ဆပေးလျော်စေမည့်အချက်ပါဝင်သော ဥပဒေကို လွှတ်တော်အတည်ပြု | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ