ခြေဥပြင်ဆင်နိုင်မှသာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အာမခံနိုင်မည်ဟု အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးပြော | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ ပြင်ဆင်နိုင်မှသာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အာမခံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ယမန်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ပြောကြားသည်။

Source: ခြေဥပြင်ဆင်နိုင်မှသာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အာမခံနိုင်မည်ဟု အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးပြော | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ