ဥပဒေချုပ်အသစ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှေ့ ကတိသစ္စာပြု လက်မှတ်ရေးထိုး | DVB

Source: ဥပဒေချုပ်အသစ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှေ့ ကတိသစ္စာပြု လက်မှတ်ရေးထိုး | DVB