လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို လာမည့်လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

မြန်မာနိုင်ငံလူမွဲခံယူ ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်နှင့် အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်ကစ၍ နေ့စဉ်အပိုင်းလိုက်ဖော်ပြနေပြီး အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းကို လာမည့်လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။

Source: လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို လာမည့်လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ