ခြံစည်းရိုးကြက်ဆူပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမည့်စီမံကိန်း ပဲခူးတိုင်း လွှတ်တော်အမတ်များကန့်ကွက် | DVB

Source: ခြံစည်းရိုးကြက်ဆူပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမည့်စီမံကိန်း ပဲခူးတိုင်း လွှတ်တော်အမတ်များကန့်ကွက် | DVB