ပြည်ပချေးငွေဖြင့် ပြုလုပ်မည့် ရန်ကုန်စီမံကိန်းအချို့ ဒီချုပ်အမတ်များ ကန့်ကွက် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း စည်ပင်သာယာရေး ဌာနက ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများအတွက် ပြည်ပချေး ငွေ ချေးယူမည့်ကိစ္စကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။

Source: ပြည်ပချေးငွေဖြင့် ပြုလုပ်မည့် ရန်ကုန်စီမံကိန်းအချို့ ဒီချုပ်အမတ်များ ကန့်ကွက် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ