ဓလေ့ထုံးစံအရ ၁၈ နှစ်အောက်ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု

Source: ဓလေ့ထုံးစံအရ ၁၈ နှစ်အောက်ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု