၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပါတီအလိုက် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးတွင် မဲရရှိမှုပြ ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ပုန်း

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး နောက်တစ်ခါ ကျင်းပဖို့ကလည်း နီးသထက် နီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီအသီးသီးကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ မိမိမဲပေးခဲ့တဲ့ ပါတီက မည်သည့်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ဆန္ဒမဲအရေအတွက်မည်မျှနှင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ မည်သည့်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာမှာ အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် ယခုဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ပုန်းကို ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။