ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ပါရက်စွဲဖြင့် Posted in ကော်မတီများ, ပြည့်သူလွှတ်တော် ကော်မတီများ